ႁိူၼ်းပလွၵ်ႉ Template ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ

ႁိူၼ်းပလွၵ်ႉ Template ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ ၶႂ်ႈတိုဝ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆၵေႃႈလႆႈ သင်ဝႃႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်။


ႁိူၼ်းပလွၵ်ႉ Template ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ ႁိူၼ်းပလွၵ်ႉ Template ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on May 13, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.