[IT]
တႃႇတူၺ်းလႆႈၼႃႈဝႅပ်ႉၸဝ်ႈသုၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ www.saosu.info ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉဝႆႉ ပီမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ။ တႃႇတူၺ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼႃႈဝႅပ်ႉ www.saosu.blogspot.com ၼႆႉၵူၺ်း။
သင်ဝႃႈမွတ်ႇၾၢႆႇဢမ်ႇလႆႈ သင်ဝႃႈမွတ်ႇၾၢႆႇဢမ်ႇလႆႈ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on December 23, 2021 Rating: 5

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) March 26, 2020
ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၸႂ်ႉၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉယူႇ ၽၢႆႇမၼ်ႈၵေႃႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း သွပ်ႉဝႄးမၼ်းၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ  https://www.smadav.net/ သေႃးမၼ်း ဢဝ...»သိုပ်ႇလူ»
ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း SmadAV Pro 2020 + Lifetime Serial Key Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on March 26, 2020 Rating: 5

Embed font into Blogger (လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ)

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) October 06, 2019
တႃႇၽင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး တီႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ ဢမ်ႇမီးၾၼ်ႉတႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူလႆႈ ၼႂ်းၶွမ်း ၼႂ်းၾူင်း။ https://taiwebfont.blogspot.com»သိုပ်ႇလူ»
Embed font into Blogger (လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ) Embed font into Blogger (လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း ပလွၵ်ႉၵႃႇ) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on October 06, 2019 Rating: 5

လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) August 27, 2018
ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉသဵင်ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်သေ တီႈလႂ်ဢမ်ႇပွ...»သိုပ်ႇလူ»
လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on August 27, 2018 Rating: 5

လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) October 14, 2017
ဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ www.panglong.org တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း www.taifreedom.com ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး www.ssppssa...»သိုပ်ႇလူ»
လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on October 14, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.