တူၺ်းတင်းမူတ်း

ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမႃး တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ (တဵၵ်း- Ctrl+F သေတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃႈ ဢၼ်သူၶႂ်ႈႁူႉၼၼ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။)
Loading TOC. Please wait....
[full_width]
တူၺ်းတင်းမူတ်း တူၺ်းတင်းမူတ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on May 09, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.