ဝႅပ်ႉ တႃႇလုတ်ႇလူင်းၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင်

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸဝ်ႈသု ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တႃႇၸၼ်လူတ်ႇလူင်း ၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင် ၶဝ်ႈတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ตัวเต็มถาวร One2up แมวโตะโหลด
ဝႅပ်ႉ တႃႇလုတ်ႇလူင်းၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင် ဝႅပ်ႉ တႃႇလုတ်ႇလူင်းၶိူင်ႈ Software ၵူႈပိူင်ပိူင် Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on July 07, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.