Windows 10 Pro X64 (9 in 1)

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉ " ၸဝ်ႈသု" ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် Windows 10 Pro X64 (9 in 1) ယွၼ်ႉမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ယွၼ်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈမၼ်းၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ
<<Windows 10 Pro X64 (9 in 1) >> 

ၶိူင်ႈမၼ်းၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ (ၼႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်းႁဝ်းပဵၼ်-Actvite )
မၢႆတွင်း/
ယွၼ်ႉၾၢႆႇမၼ်းပဵၼ်- Zip လႄႈ ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉသေ ၵူးသႂ်ႇၼႂ်း DVD သေၸႂ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်မၼ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းလိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ ၵူးသႂ်ႇၼႂ်း USB သေၸင်ႇတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမၼ်းတႃႉ။

လၢႆးၵူးသႂ်ႇၼႂ်း USB မၼ်း 


 

Windows 10 Pro X64 (9 in 1) Windows 10 Pro X64 (9 in 1) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on August 24, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.